Domov » Novice » Na Ptuju zaključna konferenca SEAP PLUS in zaključek projekta En.obcina 014

Na Ptuju zaključna konferenca SEAP PLUS in zaključek projekta En.obcina 014

zakljucna konferenca

V Dominikanskem samostanu se je v ?etrtek, 25. septembra, odvila zaklju?na konferenca SEAP Plus. Udeleženci, ve?ina iz vrst slovenskih ob?in, so prisluhnili pozitivnim rešitvam v avstrijski ob?ini Mureck. Konferenco so nadaljevali z okroglo mizo in klju?nimi akterji na energetskem lokalnem podro?ju, kjer so se dotaknili težav in rešitev pri financiranju projektov v lokalnih skupnostih ter prisluhnili primerom dobrih praks. Na tej prireditvi je ptujski župan dr. Štefan ?elan tudi podpisal pristopno izjavo h Konvenciji županov. Že peto leto zapored pa je organizator Energetika.NET na nate?aju En.ob?ina podelil nagrade slovenskim ob?inam, ki so naredile najve? na podro?ju u?inkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov. Letos so nagrado prejele ob?ina Šentrupert kot najbolj u?inkovita mala ob?ina in absolutna zmagovalka, v kategorijah srednje velike in velike ob?ine pa sta si naziva prislužili ob?ini Ormož in Domžale. Na slovesni podelitvi v ptujskem Dominikanskem samostanu je organizator letos prvi? podelil tudi nagrado za posebne dosežke, ki jo je prejela Mestna ob?ina Velenje. Nate?aj En.ob?ina je namenjen ob?inam, ki se zavedajo energetsko u?inkovitega ravnanja in v tem vidijo priložnost za izboljšanje energetskega stanja v lokalni skupnosti: »Komisija je tudi letos imela izjemno težko delo, saj se slovenske ob?ine vse bolj zavedajo pomena izboljšanja u?inkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije. Vsako leto so bolj uspešne pri samostojnih ali projektih v sodelovanju z razli?nimi partnerji. V petih letih, odkar nagrado podeljujemo, smo zaznali, da se projekti ve?inoma dotikajo energetske u?inkovitosti stavb, predvsem ob?inskih uprav, šol in vrtcev, aktivnosti na podro?ju prometa ter spodbujanja uvajanja novih tehnologij in rabe obnovljivih virov energije,« je povedala Mateja Kegel Kozlev?ar, vodja projekta En.ob?ina. Komisija v sestavi Rajko Leban, GOLEA, dr. Mihael Sekav?nik, Fakulteta za strojništvo UL, mag. Boris Su?i?, IJS, mag. Tomaž Fatur, Solvera Lynx, dr. Vlasta Krmelj, EnergaP, Gorazd Marin?ek, Slovenski E-forum, mag. Sabina Jordan, ZAG in Mateja Kegel Kozlev?ar, Energetika.NET je imela težko delo, saj so vse prijavljene ob?ine dokazale, da razumejo pomembnost obnovljivih virov energije in u?inkovite rabe energije v lokalni skupnosti.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 30. septembra 2014)

Na vrh