Domov » Novice » Napoved februarske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Napoved februarske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V ponedeljek bo v prostorih Mestne hiše na Ptuju ob 15. uri potekala 13. redna seja Mestnega sveta MO Ptuj, na kateri bodo svetniki razpravljali v zgolj osmih točkah dnevnega reda.

Ob točki pobude in vprašanja ter točki informacije bodo svetniki potrjevali  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj, šeste spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Mestne občine Ptuj, oboje po skrajšanem postopku sprejemali Sklep o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj, ki predvideva pocenitev ter Sklep o potrditvi Finančnega načrta in Načrta obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča CERO Gajke za leto 2024 proti koncu seje bodo opravili še z volitvami in imenovanji v ptujskih zavodih

Posnetek celotne seje si lahko ogledate na naši televiziji PeTV v ponedeljek, 26. februarja 2024 ob 20. uri.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. februarja 2024.)

Na vrh