Napoved januarske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj – Petv
Domov » Novice » Napoved januarske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Napoved januarske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V ponedeljek, 24. januarja se bo v konferenčni sobi Gasilskega doma Ptuj odvila prva seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v letu 2022.

Po potrjevanju zapisnikov zadnje seje MS MO Ptuj bodo v točkah dnevnega reda 32. redne seje Mestnega sveta MO Ptuj svetniki med drugim sprejemali: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj, Predlog Sklepa o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ptuj, Investicijski program (IP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske – 2. etapa«, Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, podali bodo soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2021/2022 in izdali bodo soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. V nadaljevanju seje se bodo lotili še nepremičnin v lasti Mestne občine Ptuj. Pod točko informacije bodo svetniki seznanjeni še z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora MOP o izvedbi nadzora Pregled poslovanja četrtnih skupnosti v Mestni občini Ptuj, Programom izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2022 in

Poročilom o delu častnega razsodišča Mestne občine Ptuj za leto 2021.

Premiero posnetka celotne seje si boste lahko ogledali v ponedeljek, 24. januarja, ob 20. uri.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. januarja 2022.)

Na vrh