Domov » Novice » Napoved junijske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Napoved junijske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


Ptujski mestni svetniki se bodo v ponedeljek sestali na junijski redni seji mestnega sveta. Na 27. redni seji, ki se prične ob 15. uri, bodo razpravljali v 20. točkah dnevnega reda z nekaj podtočkami. Po potrjevanju zapisnikov zadnje seje MS MO Ptuj bodo v točkah dnevnega reda potrjevali Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021, torej rebalans proračuna za letošnje leto, sprejeli bodo odločitev o podelitvi nazivov priznanja naziv častni občan Mestne občine Ptuj in priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj, v nadaljevanju bodo sprejemali še Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja, Sklep o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj, Sklep o soglasju k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj, kjer se bodo spreminjale cene odpadkov, Sklep o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj. Proti koncu seje pa se bodo v točkah lotili infrastrukturnih projektov.

Premiero posnetka celotne seje si boste lahko ogledali v ponedeljek, 21. junija, ob 20. uri.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. junija 2021.)

Na vrh