Domov » Novice » Napoved junijske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Napoved junijske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V ponedeljek bo v prostorih Mestne hiše potekala 7. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na kateri bodo svetniki razpravljali v 23. točkah dnevnega reda.

Na tokratni seji bodo svetniki med drugim potrjevali naslednje sklepe o podelitvi priznanja naziv častna občanka Mestne občine Ptuj. potrditvi osnutka Načrta upravljanja mestne logistike v Mestni občini Ptuj. predlogu Strategije trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj za obdobje 2023 – 2029, potrditvi predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d.o.o. in za 30. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d., podali bodo soglasje k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj in proti koncu seje se bodo lotili še nepremičnin v lasti MO Ptuj ter podali soglasje k določitvi predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Spodnje Podravje ter k imenovanju direktorja podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. , kjer bo za naslednji mandat najverjetneje potrjen dosedanji direktor mag. Alen Hodnik.

Posnetek celotne seje si lahko ogledate na naši televiziji v ponedeljek 19. junija ob 20. uri.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 16. junija 2023.)

Na vrh