Domov » Novice » Napoved junijske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Napoved junijske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V ponedeljek bo pred poletnimi počitnicami v veliki sejni sobi Mestne hiše potekala še zadnja redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Tokratna seja vsebuje bo s petnajstimi točkami dnevnega reda nekoliko daljša. Izpostaviti velja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poselitveno območje P11-S6/III Rabelčja vas – zahod, Predlog Sklepa o pripojitvi javnega zavoda Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj k javnemu zavodu Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj, Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov Mestni stadion – ureditev atletske steze (tartan) ter projekta Prenova športnega igrišča Vičava v Načrt razvojnih programov Mestne občine Ptuj za obdobje 2024 – 2027, Predlog Sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d.o.o in Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za 31. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d..

Posnetek celotne seje si boste lahko ogledali na naši televiziji v ponedeljek 17. junija ob 20. uri.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 14. junija 2024.)

Na vrh