Domov » Novice » Napoved novembrske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Napoved novembrske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V ponedeljek bo v prostorih Mestne hiše potekala 10. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na kateri bodo svetniki razpravljali v desetih točkah dnevnega reda.

Na tokratni seji bodo svetniki potrjevali Letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb podjetja Javne službe Ptuj d.o.o. za leto 2024, sklepe o prodaji določenih nepremičnin ter ob tem še sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2023, pod točko informacije pa bodo seznanjeni s poročili o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2022 in plan gradnje za leto 2023 (Adriaplin d.o.o.), izvajanju koncesije obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Mestni občini Ptuj v letu 2022 (Komunalno podjetje Ptuj d.d.), izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Komunalno podjetje Ptuj d.d.), poslovanju in izvajanju posamezne gospodarske javne službe za obdobje januar – september 2023 JSP ter o Dokončnem poročilu Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora Rekonstrukcija ostrešja Osnovne šole Olge Meglič

Posnetek celotne seje si lahko ogledate na naši televiziji v ponedeljek, 20. novembra 2023 ob 20. uri.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. novembra 2023.)

Na vrh