Domov » Novice » Napoved septembrske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Napoved septembrske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V ponedeljek bo v prostorih Mestne hiše na Ptuju ob 15ih potekala 8. redna seja Mestnega sveta Mestne občin Ptuj, na kateri bodo svetniki razpravljali v 23. točkah dnevnega reda.

Na tokratni seji bodo svetniki med drugim potrjevali naslednje točke dnevnega reda: Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ptuj v prvem polletju 2023, Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ptuj, saj se praznik občine premika iz avgustovskega na aprilski datum, Osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, Osnutek (predlog) Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj – skrajšani postopek, Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj, Predlog Sklepa o pripojitvi javnega zavoda Zavod za šport Ptuj in javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj k javnemu zavodu Javni zavod za turizem Ptuj, Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod Ptuj« in Predlog Sklepa o potrditvi izglasovanih projektov v okviru participativnega proračuna v Mestni občini Ptuj za leto 2024. Proti koncu seje se bodo lotili še nepremičnin v lasti MO Ptuj ter opravili nova imenovanja predstavnikov MOP v zavodih.

Posnetek celotne seje si lahko ogledate na naši televiziji v ponedeljek, 25. septembra 2023 ob 20. uri.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. septembra 2023.)

Na vrh