Neurju s točo in močnim vetrom na Ptuju – Petv
Domov » Novice » Neurju s točo in močnim vetrom na Ptuju

Neurju s točo in močnim vetrom na Ptuju


Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so napovedovali mo?no deževje, ki pa se je sprevrglo v neurje s to?o in mo?nim vetrom. Slednji je odkrival strehe in je podiral tudi drevesa. Najhujši pas je bil na Ptuju na obmo?ju Kraigherjeve ulice, Volkmerjeve ceste, Ulice 25 maja, Peršonove ulice, Ulice 5 prekomorske, Arbajterjeve ulice in v okolici ulic okrog Osnovne šole Ljudski vrt. Tam je bilo na tleh podrtih kar nekaj dreves in vej, ki jih je v približno desetih minutah polomil veter in to?a. Po kon?anem neurju so bile vidne posledice v naravi, na cestah in plo?nikih. Slednje so ?istili v prvi vrsti stanovalci ali ob?ani sami, medtem ko so se odstranjevanju posledic priklju?ile še nekatere odgovorne službe in v prvi vrsti gasilci iz naših razli?nih prostovoljnih društev, ki so opravili veliko dela na terenu. V primeru, ki je zajel Ptuj in okolico je šlo za šolski primer superceli?ne nevihte, ki ponavadi povzro?i precejšno škodo, kar se je zgodilo v torek popoldan tudi na našem širšem obmo?ju.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12, julija 2017.)

Na vrh