Domov » Novice » Nova Slovenija na obisku na Ptuju

Nova Slovenija na obisku na Ptuju

NSI na Ptuju
Vodstvo in Poslanska skupina Nove Slovenije je bila na celodnevnem obisku v Ormožu in na Ptuju V NSi – ju vsak mesec obiš?ejo eno izmed bodo?ih slovenskih pokrajin in tokrat so se seznanili s stanjem na politi?nem in gospodarskem podro?ju v Spodnjem Podravju. Ptujski župan doktor Štefan ?elan je delegacijo Nove Slovenije sprejel na delavnem sestanku v Mestni hiši. Na njem je konkretno pojasnil njegova prizadevanja za ve?jo državno opravilnost, za ustanovitev regij in za pomo? lokalnemu gospodarstvu pri izpeljavi projektov. Predsednica Nsi-ja Ljudmila Novak bo nekatera njegova opažanja in sporo?ila poizkušala prenesti na državno politiko. Ob koncu kratkega delavnega obiska je ptujski župan doktor Štefan ?elan predstavnikom stranke NSi predsednici Ljudmili Novak, poslancem Mateju Toninu, Ivi Dimic in Jožefu Horvatu ter glavnemu tajniku stranke Robertu Ilcu predal simboli?na darila.

(Obljavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 14. septembra 2013.)

Na vrh