Domov » Novice » Splošno » Nova spletna stran Regionalne destinacijske organizacije

Nova spletna stran Regionalne destinacijske organizacije

Znanstveno-raziskovalno središ?e Bistra Ptuj je v sodelovanju s 27 ob?inami nosilec projekta Regionalne destinacijske organizacije. Ta je turisti?ni povezovalec štirih geografskih znamk Ptuja, Haloz, Jeruzalema Ormoža in Slovenskih goric. Za boljšo promocijo je pred kratkim za?ela delovat tudi spletna stran Regionalne destinacijske organizacije. Na njej najdete dolo?ene osnovne informacije o štirih geografskih znamkah in tudi o razli?nih ponudnikih na teh obmo?jih. V RDO – ju pa bodo v mesecu maju izdali posebnem katalog, ki bo združil celotno turisti?no ponudbo Ptuja, Haloz, Jeruzalema Ormoža in Slovenskih goric.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. aprila 2012.)
 

Na vrh