Domov » Novice » Novi daljnovod bo potekal čez 4400 parcel

Novi daljnovod bo potekal čez 4400 parcel

 

Odgovorni v Elesu, ki je prevzela vlogo nosilca projekta izgradnje daljnovoda 2×400 kV Cirkovce-Pince, je v Ormožu pripravila novinarsko konferenco. Predstavili so klju?ne dejavnike in postopke, ki bodo pomembni za lastnike nepremi?nin na trasi daljnovoda. 80 in pol kilometrov dolga trasa daljnovoda bo potekala skozi ob?ine Kidri?evo, Videm pri Ptuju, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, ?renšovci, Velika Polana in Lendava. Na 4400 parcelah bodo postavili 264 stebrov. Daljnovod je zasnovan kot del evropskega elektroenergetskega omrežja. Slovenija pa si se z njim povezala še z zadnjo sosednjo državo, Madžarsko, kar so prizadevanja zadnjih nekaj let. Pri oblikovanju trase so preverjali tudi vplive daljnovoda na okolje, med katerimi so najpogosteje izpostavljeni vplivi elektromagnetnih polj. Ti so predstavljali podlago za dolo?itev 40 metrskega varovalnega pasu. Zunaj tega pasu je elektromagnetne vplive še mogo?e zaznati, vendar niso ?ezmerni. Med ljudmi, ki stanujejo ob trasi, je mnogo nezadovoljstva. V Gorišnici so že oblikovali civilno iniciativo. V prihodnjih dneh bodo v vseh desetih ob?inah potekali informativni dnevi, na katerih bodo strokovnjaki iz Elesa ljudem na voljo za vsa pojasnila in posredovanje informacij.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. oktobra 2012)

Na vrh