Novinarska konferenca po končanem projektu Sodobna oskrba starejših – Petv
Domov » Novice » Novinarska konferenca po končanem projektu Sodobna oskrba starejših

Novinarska konferenca po končanem projektu Sodobna oskrba starejših


Na novinarski konferenci Doma upokojencev Ptuj o zaključkih in dosežkih projekta Sodobna oskrba starejših, trenutnih izzivih pri gradnji novih enot ter načrtih v letošnjem letu. Dom upokojencev Ptuj v prvem trimesečju posloval pozitivno.

Koordinatorica konec junija iztekajočega se projekta Sodobna oskrba starejših Metka Miško je uvodoma povedala, da je bilo v projekt oddanih 448 vlog, od tega so kar 226 uporabnikom nudili storitve na domu, 33 pa storitev niso več mogli nuditi zaradi izteka projekta. V sklepni fazi projekta so namreč nekatere storitve že zaključili zaradi odhoda zaposlenih s projekta na nova delovna mesta. Poudarila je, da je inovativen projekt temeljil na nudenju širokega nabora storitev za ohranjanje samostojnosti, novih skupnostnih storitev, centralne priprave zdravil, storitev e-oskrbe ter delno tudi paliativne oskrbe. Opisala je zaskrbljenost uporabnikov ob zaključku projekta, saj za mnoge prenehanje projektnih storitev pomeni oteženo nadaljevanje življenja v domačem okolju. Zaradi tega uporabniki, do sedaj vključeni v projekt, samoiniciativno posegajo po drugih rešitvah: nekateri so se odločili za domsko oskrbo, nekateri so se vključili v programe pomoči na domu Centra za socialno delo Spodnje Podravje. “Žal opažamo, da nekateri uporabniki še zmeraj iščejo rešitve zase, kar kaže na to, da v našem okolju še zmeraj ni dostopa do primernega obsega dodatnih storitev, ki bi omogočile podaljšano preživljanje starosti v domačem okolju za te uporabnike,” je koordinatorica projekta opisala situacijo.

Storitve se z iztekom projekta zaradi pomanjkanja financiranja po besedah Miško zaključujejo. V sodelovanju s Centrom za duševno zdravje ohranjajo le centralno pripravo zdravil, pri kateri bodo uporabnikom na domu vnaprej pripravljali zdravila, jih vodili pri adherenci ter jih povezovali z izbranim osebnim zdravnikom glede potreb predpisovanja in dvigovanja zdravil.

Tekom projekta se je izkazalo, da sta najbolj iskani storitvi pomoč pri negi in pomoč pri osnovnih življenjskih aktivnostih. Metka Miško je ob tem spomnila na zaskrbljujočo demografsko situacijo; starejše populacije je namreč zmeraj več, to pa prinese več kroničnih obolenj, invalidnosti, psihofizična kondicija starostnikov je slabša. “Vse to veča iskanje fizioterapevtskih, delovnoterapevtskih in tudi vseh ostalih storitev, ki smo jih nudili v sklopu projekta, npr. psihološke podpore in prehranskega svetovanja,” je potrebe povzela Miško.

Odziv uporabnikov na ponujene storitve je bil po njenih besedah izjemno pozitiven. Prav tako so s projektom okrepili odnose s konzorcijskimi partnerji Lekarne Ptuj, Zdravstvenim domom Ptuj in Centrom za socialno delo Spodnje Podravje, poglobljenega sodelovanja se nadejajo tudi po zaključku projekta.

Mag. Vesna Šiplič Horvat, direktorica Doma upokojencev Ptuj je predstavila aktualne teme in dogajanje v domu. V teku je proces odprave napak v Enoti Juršinci. Z resornim ministrstvom potekajo intenzivni pogovori, v tem tednu pričakujejo tudi datum ponovnega sestanka z izvajalcem gradbenih del. Gradbeno podjetje Pomgrad je v mesecu maju oddalo končno ponudbo, ki zajema odpravo večine napak. Vrednost ponudbe je 284.000 EUR, kar je po oceni direktorice Doma upokojencev Ptuj izjemno visoka cena. “Moja osebna zaveza vsem našim stanovalcem in njihovim svojcem oz. zavezancem za doplačilo je, da se vložek v odpravo napak ne bo odražal v znesku na položnicah za domsko oskrbo. Tudi resorno ministrstvo se je zavezalo, da bo v določenem deležu sofinanciralo vložek,” je napovedala mag. Šiplič Horvat. Sestanek z ministrstvom zato nestrpno pričakujejo, natančneje je potrebno dogovoriti še, kdo točno bo plačnik vložka v odpravo napak, dela pa si želijo zaključiti do konca letošnjega leta.

Enota Koper po besedah direktorice za zdaj ostaja pod okriljem Doma upokojencev Ptuj. Negativno stanje v znesku 270.000 EUR iz preteklih let uspešno zmanjšujejo, predvsem na račun letošnje zamenjave dobavitelja hrane in naselitvijo stanovalcev v apartmaje, ki so bili namenjeni nikoli zaživeli izmenjavi štajerskih stanovalcev. Prav tako že četrtič ponavljajo razpis za izgradnjo nujno potrebnega dodatnega dvigala za koprsko enoto, a zanimanja izvajalcev po besedah direktorice ni. V domu se nadejajo, da bodo na ponovljenem razpisu le uspeli pridobiti ustrezno in cenovno ugodno ponudbo.
Projekt izgradnje Enote Žabjak se je pričel 5. aprila letos z uvedbo gradbenih del. Zaenkrat po besedah mag. Šiplič Horvat vse aktivnosti potekajo v skladu z zadanim časovnim načrtom. “S strani izvajalca gradbenih del smo sicer že prejeli zahtevek za povišanje cen zaradi vsesplošno znane situacije podražitev na svetovnih trgih, a smo do sedaj vse te zahtevke kot neupravičene zavrnili,” je pojasnila Šiplič Horvat. Po njenih besedah je reševanje problematike povišanja cen investicij tema, ki jo je Skupnost socialnih zavodov že naslovila na resorno ministrstvo in potreben bo skupen odziv vseh prejemnikov sredstev programa REACT-EU. Ptujski dom je sicer med prejemniki sredstev programa REACT-EU prvi pričel z gradbenimi aktivnostmi. “Vendar smo glede dnevnih in začasnih namestitev, ki se delajo v sklopu nove Enote Žabjak, s časovnico zelo na tesnem. Tega se zavedamo, a trenutno potekajo vse aktivnosti, da bi s koncem letošnjega leta nova lokacija celostno zaživela kot naša šesta enota,” je direktorica doma povzela zagotovila gradbene stroke. Dodala je, da je tudi ministrstvo zaradi trimesečne zamude pri objavi odločitve na razpisu rok za črpanje sredstev podaljšalo v leto 2023.

Za konec je direktorica nanizala rezultate poslovanja Doma upokojencev Ptuj v prvem trimesečju letošnjega leta. Po njeni oceni dom posluje dobro, saj je v prvih treh mesecih ustvaril pozitivni poslovni rezultat v višini 316.000 EUR. Prav tako sta v skladu z načrti stanje zasedenosti kapacitet in realizacija zdravstvenih neg, rezultate celo presegajo. “Rada bi se zahvalila vsem sodelavkam in sodelavcem za požrtvovalno delo in za vse, kar naredijo za naše stanovalce, saj jim s tem omogočajo čim lepšo jesen življenja,” je zaključila Šiplič Horvat.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 29. junija 2022.)

Na vrh