Domov » Novice » Novo javno povabilo za programe javnih del v letu 2013

Novo javno povabilo za programe javnih del v letu 2013

javna dela april

V minulem mesecu je ZRSZ znova objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za letošnje leto, ki predvideva vklju?itev dodatnih 1.300 brezposelnih. Koliko se jih bo lahko zaposlilo na ptujskem, smo preverjali na OS Ptuj. Prvo javno povabilo je bilo objavljeno lanskega novembra, ker pa so bila vsa sredstva porabljena, ga je zavod pred?asno zaprl. Vlada je zagotovila dodatna sredstva v okviru Na?rta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja in bo tako omogo?ila vklju?itev dodatnih 1.300 brezposelnih iz ranljivih skupin. Ptujska obmo?na služba je pridobila dodatnih 450.000 evrov, ocenjujejo pa, da bi s temi sredstvi lahko vklju?ili dodatnih 90 do 100 brezposelnih oseb. Programi se lahko izvajajo na podro?jih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in drugih sorodnih podro?jih. Javno povabilo bo odprto do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 7. 10. 2013.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 14. maja 2013.)

 

Na vrh