Domov » Novice » Novosti Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Novosti Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

delo na crno

20. maja je pri?el veljati Zakon o prepre?evanju dela in zaposlovanja na ?rno, uporabljati pa se je pri?el zadnji ponedeljek v avgustu. Z državnim sekretarjem Dejanom Levani?em smo se pogovarjali o novostih, ki jih bo zakon prinesel. Z delom na ?rno izgubljamo vsi, ustvarjamo nelojalna konkurenco in majamo temelje socialne države, zato so se na MDDSZ odlo?ili za prenovo Zakona o prepre?evanju dela in zaposlovanja na ?rno. Prva novost je združevanje inšpekcijskih služb pod finan?no upravo, inšpektorjev bo veliko ve?, kot jih je bilo prej (preko 1.000, 120 pa bo tudi mobilnih enot). Pove?ujejo se globe za „šušmarje“, torej za tiste, ki so opravljali obrtniška dela, dejavnosti pa niso imeli prijavljene. Zaposleni bodo s prenovljenim zakonom sedaj bolj zaš?iteni, saj bodo že prvi dan pri?etka dela morali imeti pogodbo o zaposlitvi in biti prijavljeni v socialna zavarovanja. Pojavljajo se vprašanja, ?e bodo inšpektorji sedaj nadzirali ljudi in jih preverjali na domovih. Na MDDSZ pojasnjujejo, da nikakor, saj je bi šlo za poseg v zasebnost, namen prenove zakona ni strašiti, zato bodo inšpektorji tudi najprej opozarjali in skušali prepre?evati, šele nato bodo kaznovali. Ob tem gre poudariti, da sosedska in sorodstvena pomo? tudi po novem zakonu nista delo na ?rno, ?e je delo opravljeno brez pla?ila in brez sklenjene pogodbe. Še ena novost prenovljenega zakona pa so vrednotnice oziroma vav?erji, ki bodo za?eli veljati 1. januarja 2015.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. septembra 2014.)

Na vrh