Domov » Novice » Od 1. januarja v veljavi sistem vrednotnic

Od 1. januarja v veljavi sistem vrednotnic

vrednotnice

S 1. januarjem so po Zakonu o prepre?evanju dela in zaposlovanja na ?rno v veljavo stopile novosti na podro?ju osebnega dopolnilnega dela. Uvaja se namre? sistem vrednotnic. Od 1. januarja je na upravnih enotah možno kupiti vrednotnico, ki je pogoj za legalno opravljanje dopolnilnega dela. ?e spomnimo, kaj vav?erski sistem oz. sistem vrednotnic prinaša. Na obrtni zbornici pozdravljajo vse ukrepe, ki gredo v smeri prepre?evanja sive ekonomije. Pri vsaki novosti se poraja vprašanje, kaj vse se bo spreminjalo, kako bodo to ob?utili državljanke in državljani. Slednjim se je zastavilo vprašanje, ?e bodo inšpektorji zdaj hodili po domovih in preverjali situacijo. Temu seveda ne bo tako, res pa je, da bo moralo priti v zavest vseh nas, da smo mi tisti, ki moramo delati v smeri izkoreninjenja sive ekonomije. Naj povemo, da bo naro?nik, ne glede na višino pla?ila in število opravljenih ur, moral za vsakega izvajalca kupiti le eno vrednotnico za koledarski mesec v vrednosti 9 evrov. Koristi vrednotnice, ki gre v smeri zmanjševanja dela na ?rno, so tako obojestranske, tako za naro?nika, kot za izvajalca del, le ?as bo potreben, da to tudi dojamemo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. januarja 2015.)

Na vrh