Domov » Novice » Odločni ne predlogu Davka na nepremičnine

Odločni ne predlogu Davka na nepremičnine

Predlog Davka na nepremicnine
Združenje Mestnih ob?in Slovenije in Skupnost ob?in Slovenije, v katerih je tudi Mestna ob?ina Ptuj se ne strinjajo s Predlogom zakona o davku na nepremi?nine, ki ukinja edini avtonomni oziroma lastni finan?ni vir ob?inam in tako neposredno krši dolo?ila Ustave Republike Slovenije in Evropsko listino o lokalni samoupravi. Na novinarski konferenci so bili predstavljeni konkretni u?inki in škodljive posledice v naši lokalni skupnosti v primeru uvedbe davka na nepremi?nine v sedaj zastavljenem konceptu. V primeru, da bo Vlada Republike Slovenije sprejela novi davek na nepremi?nine, se bodo v vseh treh slovenskih združenjih ob?in odlo?ili, da bodo sprožili ustavno presojo tega zakona, ?e bo ta sprejet v takšni obliki kot je napisan sedaj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 14. novembra 2013.)

Na vrh