Domov » Novice » Odločno nasprotovanje ukinjanju KU na območju UE Ptuj

Odločno nasprotovanje ukinjanju KU na območju UE Ptuj

ukinjanje ku

Na Kolegiju županov Spodnjega Podravja so župani spregovorili tudi o nasprotovanju ukinitvi krajevnih uradov na obmo?ju UE Ptuj ter zavzeli stališ?e, da nasprotujejo reorganizaciji in zmanjšanju števila krajevnih uradov v predlagani obliki. 2. februarja so na ob?ini Sveti Andraž v Slovenskih goricah prejeli dopis s strani UE Ptuj o razlogih za ukinitev krajevnega urada Vitomarci, s ?imer se v ob?ni nikakor ne morejo strinjati. Tudi župani preostalih ob?in, kjer se uradi ukinjajo, so ogor?eni in opozarjajo, da bo to pomenilo še ve?jo centralizacijo. Vsi župani so na koncu sprejeli sklep v katerem odlo?no nasprotujejo ukinjanju krajevnih uradov na obmo?ju UE Ptuj. Župani s sprejetim sklepom zahtevajo, da se storitve še naprej opravljajo najmanj v enakem obsegu kot do sedaj, saj je zmanjševanje dostopnosti storitev v odro?nejših predelih povsem v nasprotju s policentri?nim razvojem Slovenije.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. marca 2016.)

Na vrh