Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja – Petv
Domov » Novice » Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja

odvajanje in ciscenje

V poro?ni dvorani Mestne hiše so pripravili zaklju?no novinarsko konferenco, na kateri so predstavili potek izvedbe in rezultate operacije „Odvajanje in ?iš?enje odpadne vode na obmo?ju Ptujskega polja“. 2. faza projekta Odvajanje in ?iš?enje odpadne vode na obmo?ju Ptujskega polja, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega kohezijskega sklada, se zaklju?uje. Namenjena je bila izgradnji kanalizacijske infrastrukture v ob?inah Ptuj, Markovci in Gorišnica ter izvedbi ?istilne naprave Formin v ob?ini Gorišnica. Operacijo sta sestavljala dva projekta in sicer izgradnja kanalizacijskega sistema 3, Bukovci – Formin in ?istilna naprava Formin ter izgradnja kanalizacijskega sistema 5 v MO Ptuj. Investicija v višini 13,2 MIO evrov tako nadgrajuje izgradnjo sistema iz 1. faze Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja. Projekt rezultira v varovanju zalog pitne vode in zagotovitvi kakovosti pitne vode, zmanjševanju onesnaženja površinskih voda in ohranitvi naravnih virov ter ekosistemov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. junija 2015.)

Na vrh