Domov » Novice » Okrajno sodišče na Ptuju skozi statistične podatke

Okrajno sodišče na Ptuju skozi statistične podatke

Okrajno sodisce na Ptuju
Statisti?ni podatki Okrajnega sodiš?a na Ptuju kažejo, da so v letu 2012 rešili 14 061 zadev, medtem ko so jih leto prej 15 392. Prav tako se je lani zmanjšalo število pomembnejših rešenih zadev v primerjavi z letom 2011 in sicer za 4.15 %. Skupno število pomembnejših rešenih zadev je bilo 11 895, medtem ko so uspeli pove?ati odstotek pomembnejših kazenskih, nepravdnih in izvršilnih zadev. Zadovoljni so tudi glede ?asa reševanja zadev, saj se je povpre?ni ?as reševanja zadev v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšal na vseh zadevah in sicer iz 10,28 mesecev na 8,13 mesecev. Prav tako se je zmanjšal tudi ?as pomembnejših zadev iz 12,1 meseca na 8,77 mesecev. Iz statisti?nih podatkov je razvidno tudi, da je Okrajno sodiš?e Ptuj bilo uspešno tudi pri odpravi sodnih zaostankov, saj se le to iz leta v leto zmanjšuje. Tako je bilo število vseh nerešenih sodnih zaostankov v letu 2011 10 428 in v letu 2012 9 014, kar je za 13,56 % manj nerešenih sodnih zaostankov v primerjavi z letom 2011.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. januarja 2013.)

Na vrh