Domov » Novice » Po pomoč na OZ RK Ptuj vse več ljudi

Po pomoč na OZ RK Ptuj vse več ljudi

rdeci kriz

Socialna slika se še vedno slabša, kar se odraža v vse ve?ji stiski posameznikov, ki jim zmanjkuje sredstev za osnove potrebš?ine. Preverjali smo stanje na OZ RK Ptuj. Situacijo na OZ RK Ptuj ocenjujejo kot zaskrbljujo?o. V januarju se je po pomo? obrnilo 486 prosilcev, od marca naprej se je število pri?elo še zviševati, meseca maj in julij pa sta jih popolnoma presenetila, saj so poletni meseci obi?ajno prinesli manj prosilcev, ker so ljudje nekaj hrane pridelali doma in opravljali kakšna priložnostna dela. Letošnje poletje je, žal, pokazalo, da je prosilcev vse ve?, zato se bojijo, kaj bosta prinesli jesen in zima. Bojijo se celo, da bodo številke presegle tiso? prosilcev, kar bo predstavljajo finan?no težavo, saj sredstev za zagotavljanje tolikšnega števila prehranskih paketov na mesec ne zberejo, v nekaterih ob?inah pa še vedno ne zagotovijo evra na prebivalca. V kolikor sredstev za prehrambene pakete ne bo dovolj, bodo morali mese?ne delitve okrniti ali pa prosilce iz tistih ob?in, ki evra na ob?ana ne zagotavljajo, usmeriti po pomo? prav na ob?ine.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. septembra 2013.)

Na vrh