Domov » Novice » Splošno » Po prehrambene pakete Rdečega križa vse več ljudi

Po prehrambene pakete Rdečega križa vse več ljudi

Kakšna je socialna slika, se pri delitvah prehrambenih paketov pokaže že v za?etku leta, ko ljudje nimajo priložnosti, da bi dodatno kaj zaslužili in ker je tisto, kar so ?ez poletje pridelali na vrtu, že pošlo. Na ptujskem Obmo?nem združenju Rde?ega križa smo preverjali, kakšen pokazatelj so zadnje delitve. Kriza se pri razdelitvah prehrambenih paketov pozna že zadnji dve leti, kar se odraža v številu prosilcev. Številke so zaskrbljujo?e, a zaenkrat še obvladljive. V prvi letošnji delitvi pa bi težko govorili o realnem stanju, saj ljudje niso prihajali po pomo?, saj so menili, da zaradi zaostankov odlo?b s strani Centra za socialno delo, do pomo?i niso upravi?eni. Oblika pomo?i, ki jo zaenkrat nudijo, so še vedno prehranski paketi, stanje pa ni zavidljivo. Naslednja delitev je predvidena v ?asu od 16. do 20. aprila, zanjo pa že zbirajo sredstva in poskušajo zagotoviti tolikšne koli?ine, da bodo zadostovale za vse , ki se bodo obrnili po pomo?.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. marca 2012)

Na vrh