Domov » Novice » Podpis pogodbe za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega sistema na področju Ptujskega polja

Podpis pogodbe za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega sistema na področju Ptujskega polja

Podpis pogodbe za drugo fazo kanalizacije
V projekt Odvajanje in ?iš?enje odpadne vode na obmo?ju Ptujskega polja so vklju?ene Mestna Ob?ina Ptuj, Ob?ina Gorišnica in Ob?ina Markovci. V vseh se že od konca lanske jeseni opravljajo razli?na gradbena dela za izgradnje kanalizacijskega sistema. Skupna vrednost projekta znaša okrog trinajst milijonov evrov. Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan, ptujski župan Štefan ?elan in župan Gorišnice Jože Kokot so v Mestni hiši na Ptuju slovesno podpisali pogodbe o sofinanciranju projekta v vrednosti približno 8,7 milijona evrov. Podpisali sta se dve pogodbi o sofinanciranju, in sicer za kanalizacijski sistem 3 in kanalizacijski sistem 5. Slednji se izvajal v Mestni ob?ini Ptuj in celotna vrednost sklopa je nekaj ve? kot 4.7 milijona evrov brez DDV – ja, od tega je vrednost javnih upravi?enih stroškov okrog 4 milijone evrov. Pogodbo o sofinanciranju izgradnje kanalizacijskega sistema 3 Bukovci – Formin in ?istilne naprave Formin sta podpisala minister mag. Dejan Židan in župan Ob?ine Gorišnice Jožef Kokot. Ta sklop del poteka v ob?ini Gorišnica in ob?ini Markovci, skupna ?istilna naprava pa je locirana na Forminu v ob?ini Gorišnica, ki je tudi nosilec projekta. Celotna vrednost sklopa je približno 5,4 milijona evrov brez DDV – ja in od tega je vrednost javnih upravi?enih stroškov 4.7 milijona evrov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. aprila 2014.)

Na vrh