Postopki imenovanja direktorice DU Ptuj zaustavljeni – Petv
Domov » Novice » Postopki imenovanja direktorice DU Ptuj zaustavljeni

Postopki imenovanja direktorice DU Ptuj zaustavljeni

imenovanje

Na seji sveta zavoda Doma upokojencev Ptuj so kot kandidatko za novo direktorico potrdili dosedanjo vršilko dolžnosti, Jožico Šemni?ki. Kandidatka Jožica Šemni?ki je na seji sveta zavoda prejela vseh devet glasov ?lanov sveta, ob podpori predstavnikov delavcev. Šemni?kijeva je takoj po seji dejala: „Verjamem, da bomo skupaj s sodelavcev soustvarjali prijazen dom, po meri uporabnikov in tudi ob tem videli zaposlene in jim zagotavljali ustrezne delovne pogoje in pla?e kot jim jih sistem pla? v javnem sektorju dopuš?a.” Dan po seji sveti zavoda pa je bil le-ta obveš?en o sklepu Vrhovnega sodiš?a RS, ki dolo?a, da se do pravnomo?ne odlo?itve v upravnem sporu zadržita izbira in imenovanje kandidata. Nadaljuje Franc Kodela: „Kolikor je meni znano, je tožiteljica bivša direktorica Doma upokojencev Ptuj, mag. Kristina Dokl, ki toži MDDSZ, ki naj bi jo nezakonito razrešilo. Ker nimam vseh dokumentov, o tej zadevi težko kaj ve? povem. V okviru te tožbe je bila izdana za?asna odredba, s katero naj se zadrži imenovanje novega direktorja.” Kaj ta sklep pomeni za izbrano kandidatko, dosedanjo vršilko dolžnosti, Jožico Šemni?ki? Svet zavoda se bo še posvetoval s pravniki, kaj to pomeni. Kandidatura bo verjetno ostala, vendar jo bo treba še enkrat potrditi, saj je bil sklep o zadržanju izdan prej, preden jo je svet zavoda imenoval oziroma izbral za kandidatko. Verjetno bo Šemni?kijeva ostala vršilka dolžnosti, glede na podporo, ki jo je prejela ob imenovanju za kandidatko. Vršilka dolžnosti bi bila imenovana za nadaljnjih šest mesecev, z možnostjo skrajšanja, v kolikor bo pravnomo?na odlo?itev sprejeta prej. Težko je namre? napovedati koliko ?asa bo trajal sodni postopek, saj so vmes še sodne po?itnice.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 25. aprila 2015.)

Na vrh