Domov » Novice » Pot do inovativnosti so dobro usposobljeni zaposleni

Pot do inovativnosti so dobro usposobljeni zaposleni

V sklopu sejma višje- in visokošolskega izobraževanja na Ptuju je potekala okrogla miza o podjetniških izkušnjah pri zaposlovanju kadrov za razvoj. Misli so strnili tako predstavniki podjetij kot šol. Gospodarske razmere, v katerih že lep ?as jadrajo podjetja, zahtevajo vedno ve? inovativnosti. Ta vodi h konkuren?ni prednosti in dodani vrednosti. Klju?ni pri doseganju teh ciljev so zaposleni. Pomembne veš?ine pridobivajo tako s pomo?jo izobraževalnih institucij kot delovnega okolja.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 29. novembra 2012

Na vrh