Domov » Novice » Splošno » Praznik Mestne občine Ptuj

Praznik Mestne občine Ptuj

Najve?ji praznik ob?ine je zagotovo ob?inski praznik, v okviru katerega so se odvijale številne prireditve. Petek se je pri?el slovesno s slavnostno sejo Mestnega sveta MO Ptuj, ki ji je sledila podelitev priznanj najzaslužnejšim. Župan je v svojem nagovoru izpostavil predvsem sodelovanje in medsebojno razumevanje, ki ju v kriznih ?asih potrebujemo bolj kot kadarkoli prej. Priznanja in nazive Mestne ob?ine Ptuj so podelili najzaslužnejšim na razli?nih podro?jih delovanja. Naziv ?astni ob?an je prejel Milan Krajnik, ?igar zasluge pri razvoju mesta Ptuj so izjemne. Med drugim sta bili podeljeni še zlati plaketi, za sicer med seboj povsem razli?ni, a zelo pomembni podro?ji delovanja. Vsa priznanja, ki so bila podeljena, dokazujejo, da je mesto zelo živo in dejavno, zasluge za to pa gredo posameznikom in organizacijam, ki se trudijo na razli?nih podro?jih. In ta kolektivna zavest je sedaj še kako potrebna. Dokazali so jo tudi glasbeniki, ki so nastopili ob zaklju?ku festivala Arsana.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 7. avgusta 2012)

Na vrh