Domov » Novice » Praznovanje svetovnega dneva turizma v Mestni občini Ptuj

Praznovanje svetovnega dneva turizma v Mestni občini Ptuj

Svetovni dan turizma

Letošnji svetovni dan turizma je potekal pod sloganom Turizem in razvoj skupnosti. In kot je v navadi ob tem dnevu, so tudi letos, v Mestni ob?ini Ptuj podelili priznanja za najlepše ocvetli?ene hiše in urejene okolice. Nagrajence predlagajo ?lani svetov ?etrtnih skupnosti, dokon?no pa jih izbere komisija Turisti?nega društva. To svoje aktivnosti na podro?ju turizma povezuje z bogato tradicijo skrbi za urejenost mesta in okolice. Ob svetovnem dnevu turizma pa s priznanji nagradijo tudi ob?ane in ustanove, ki se še posebej potrudijo za urejenost svojih dvoriš?.

 

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 30. september 2014

Na vrh