Domov » Novice » Predlog prenove starega ptujskega mestnega pokopališča

Predlog prenove starega ptujskega mestnega pokopališča

Nacrt starega mestnega pokopalisca
V mesecu aprilu lanskega leta je bila v Mestni hiši na Ptuju urbanisti?na delavnica, kjer so bile predstavljene štiri idejne rešitve preureditve pokopališ?a v Spominski park na Ptuju. Ker so bile te ideje precej radikalne je družba Komunaprojekt d.d. Iz Maribora skupaj ptujsko z ob?insko upravo pripravila ob?inski podrobni prostorski na?rt za enoto urejanja prostora Staro ptujsko pokopališ?e – spominski park. V novi predlagani ureditvi pokopališ?a je kar nekaj rešitev iz urbanisti?ne delavnice, saj je eden izmed osnovnih namenov, da se ohrani ?im ve? kvalitetne in kulturne naravne dediš?ine. Celotno obmo?je s tem dobiva nov zna?aj in funkcijo ter pove?uje zelene površine mesta. Javno razgrnitev dopolnjenega osnutka podrobnega na?rta prenove starega mestnega pokopališ?a na Ptuju si lahko ogledate v prostorih Mestne ob?ine Ptuj do ponedeljka 4. avgusta 2014. V tem ?asu javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Skupna ob?inska uprava ob?in v Spodnjem Podravju ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. julija 2014.)

Na vrh