Domov » Novice » Predstavitev opravljenega dela sodnega Okrožja Ptuj v letu 2022

Predstavitev opravljenega dela sodnega Okrožja Ptuj v letu 2022


Na sedežu Okrožnega sodišča na Ptuju so pripravili tiskovno konferenco o delu sodnega Okrožja Ptuj v letu 2022.

Na sodnem Okrožju Ptuj je bilo v letu 2022 prejetih skupaj 29 030 zadev, rešenih je bilo skupaj 29 297 zadev, kar pomeni, da je več rešenih zadev, kot prejetih.
Manjša se število zadev, ki so opredeljene kot sodni zaostanek, in sicer je bilo konec leta 2022 1096 zadev, ki štejejo kot sodni zaostanek, leta 2021 pa je bilo teh 1447, kar pomeni, da so v letu 2022 zmanjšali število sodnih zaostankov za 25%.

Tudi pričakovani čas rešitve se je v letu 2022 v primerjavi z letom 2021, skrajšal iz 1,5 na 1,4 meseca.

Največji pripada zadev je na družinskem oddelku, ki se je v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 znatno povišal in sicer za kar 22,4 %, saj je bilo v letu 2022 prejetih 286 zadev, v letu 2021 pa 230 zadev. Kljub višjemu pripadu zadev, je bil ta obvladljiv, saj je bilo v letu 2022 rešenih 320 zadev in se je tako število rešenih zadev v primerjavi z letom 2021 povišalo za kar 39,1 %.
Opažajo pa, da se zvišujejo stroški iz naslova dodeljevanja brezplačne pravne pomoči. Kateri so na primer v letu 2018 znašali 193.000,00 EUR, v letu 2022 pa 401.525,94 EUR, kar pomeni zviševanje stroškov za 118 %. Slednji se iz leta v leto zvišujejo, kar zelo bremeni proračun sodnega Okrožja Ptuj.
(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. marca 2023.)

Na vrh