Domov » Novice » Predstavitev osnutka Spominskega parka na Ptuju!

Predstavitev osnutka Spominskega parka na Ptuju!

Spominski park na Ptuju
Že od leta 1991 so nastajali projekti za preureditve Starega mestnega pokopališ?a na Ptuju, ki je v zelo slabem stanju. Na Mestni ob?ini Ptuj so se obrnili na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani, na kateri je profesor in mestni arhitekt magister Peter Gabrijel?i? s svojimi študenti pripravil štiri idejne rešitve preureditve pokopališ?a v Spominski park na Ptuju. Študentje so opravili obsežno delo in so ga predstavili na urbanisti?ni delavnici. Pripravili so štiri razli?ne variante z imeni Mozaik, Spominska promenada, Gru?asti lapidarij in Spominska pot. Izmed predlaganih je bila najboljša iz razli?nih zornih kotov sintezna rešitev. Ta redlagana kon?na rešitev povzema klju?ne prednosti posameznih variant. Zasnova temelji na obhodni spominski poti, ki na posameznih lokacijah prehajajo v tematske lapidarije, kjer so umeš?ene skupine nekaterih ohranjenih nagrobnikov. Osrednja ploš?ad s spomenikom heroju Lacku ostane na obstoje?i lokaciji.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. aprila 2013.)

Na vrh