Domov » Novice » Preklicana predvidena ukinitev sofinanciranja glasbenega šolstva

Preklicana predvidena ukinitev sofinanciranja glasbenega šolstva

financiranje glasbenih sol

Eden od nedavnih predlogov vlade, s katerim želijo zakrpati prora?unsko luknjo, je bil ukinitev sofinanciranja glasbenih šol. Starši bi v tem primeru morali na mesec pla?ati skoraj 300 evrov. Sistem glasbenih šol bi zelo težko preživel, ?e bi se vanj tako radikalno zarezalo, so opozarjali v glasbenih šolah po Sloveniji in poudarjajo, da je pri njih zaposlenih ve? kot dva tiso? ljudi. Ne nazadnje imajo v izobraževalnem sistemu prav posebno vlogo. Javne glasbene šole, ki jih ustanovijo ob?ine, se financirajo iz treh virov. Ob?ine prispevajo 8,2 odstotka od skupnega zneska za materialne in programske stroške, investicije in najemnine, starši prispevajo 13,7 odstotka za pokrivanje neprogramskih materialnih stroškov in programskih stroškov, za pla?e in prispevke na pla?e u?iteljev, dà denar država (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), kar predstavlja okrog 76,5 odstotka. Predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so pred dnevi uvideli, da sistema glasbenega šolstva glede na kvaliteto, odli?ne rezultate in pozitivne u?inke na mladino ni modro rušiti. Sistem kot takšen bi naj obstal naprej, seveda pa bo pa treba prispevati k racionalizaciji in prihraniti dolo?ena sredstva. Na kakšen na?in in kje, pa bo predmet pogajanj med vlado in sindikati.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 20. novembra 2014)

Na vrh