Domov » Novice » Preureditev mestnega pokopališča v Spominski park

Preureditev mestnega pokopališča v Spominski park


Mestna ob?ina Ptuj na?rtuje preureditev pokopališ?e na Volkmerjevi cesti v Spominski park. Svojce pokojnih obveš?ajo, da v kolikor želijo premestiti posmrtne ostanke, naj to sporo?ijo do 15. decembra na Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo. V tej prvi fazi želijo dobiti osnovni vpogled ali informacijo o številu zainteresiranih, ki se bodo odlo?ili za prekop in bodo glede na te podatke lahko pri?eli z nadaljnjimi postopki in deli povezanimi s preureditvijo pokopališ?a. Glede na dejstvo, da je na starem ptujskem mestnem pokopališ?u pokopanih kar nekaj tujcev in tudi zaradi trenutne težke finan?ne situacije, prav gotovo ne bodo premestili vseh posmrtnih ostankov. Zato nameravajo v novem Spominskem parku postaviti poseben spomenik. Dodatne informacije in pojasnila o premestiti posmrtnih ostankov iz ptujskega starega pokopališ?a lahko dobite pri Ivanu Stopajniku na Mestni ob?ini Ptuj na telefonski številki 02 748 29 67.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. oktobra 2012.)

Na vrh