Domov » Novice » Preverjali privezanost psov in pobiranje pasjih iztrebkov

Preverjali privezanost psov in pobiranje pasjih iztrebkov

Inspekcija na terenu
Medob?inska inšpekcija Skupne ob?inske uprave ob?in v Spodnjem Podravju dobiva prijave ob?anov, da pri sprehajanju naletijo na pasje iztrebke, ki jih neodgovorni lastniki niso pospravili za svojim kosmatincem. Prav tako pa je veliko psov tudi neprivezanih, ki se prosto sprehajajo in tekajo po javnih asfaltnih, zelenih in drugih površinah v stanovanjskih naseljih.
Za neodgovorne lastnike, ki psov nimajo na povodcu in ne pobirajo pasjih iztrebkov je predpisana tudi pla?ilna kazen. Za izvajanje nadzora nad odstranjevanjem pasjih iztrebkov so pooblaš?eni medob?inski redarji in medob?inski inšpektorji. Medob?inska inšpekcija nadzora ne izvaja izklju?no z namenom ugotavljanja kršitev lastnikov psov, ampak njihovo ravnanje spremlja in jih opozarja.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. februarja 2013.)

Na vrh