Domov » Novice » Preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

Preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

Prva pomoc MO Ptuj
Na 19. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomo?i Civilne zaš?ite in Rde?ega križa je v Velenju tekmovalo štirinajst ekip. Te so bile zmagovalke regijskih preverjan in med njimi je bila tudi ekipa Mestne ob?ine Ptuj. Ta je zaostala za ekipama Obmo?nega združenja Rde?ega križa Slovenj Gradec in Nuklearne elektrarne Krško ter je na koncu osvojila zelo dobro tretje mesto. Mestno ob?ino Ptuj so v Velenju zastopali Klemen Bedra?, Nejc Frangež, Darko Šalamun, Mitja Bratušek, Dejan Bratušek, Ino Suhadolnik Šomen in Eva Mlakar. Na sedmih delovnih to?kah, kjer so potekale simulacije realnih nesre? in poškodb, so ?lani ekip pokazali visoko raven znanja, usposobljenosti in izurjenosti za delovanje v primeru prometne nesre?e, eksplozije, delovne nezgode, nesre?e na javni prireditvi, nezgode na otroškem igriš?u in športni prireditvi. ?lani ptujske ekipe prve pomo?i Civilne zaš?ite in Rde?ega križa so se na 19. državnem preverjanju usposobljenosti ponovno zelo izkazali. Svoje naloge so na tekmovanju v Velenju dobro opravili in so na koncu osvojili tretje mesto. Bolj kot osvojeno mesto pa veseli dejstvo, da ?lani ekipe razpolagajo z znanjem prve pomo?i, ki je mnogokrat potrebna v resni?nih situacijah. Ta dodana kvaliteta bolni?arjev pa pomeni ve? možnosti za pomo? prizadetim ob nesre?i.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. oktobra 2013.)

 

Na vrh