Domov » Novice » Splošno » Previdno pri kurjenju kresov!

Previdno pri kurjenju kresov!

Približuje se 1. maj, praznik dela. Razne prireditve bodo popestrila kresovanja, a je ob tem treba opozoriti na nevarnost požarov v naravnem okolju. Kurjenje kresov je v ?asu velike požarne ogroženosti prepovedano, ta sicer v tem ?asu ni razglašena, vendar pa je treba vseeno paziti, da se požar ne razširi. Ob tem velja kar nekaj opozoril. Kuriš?e mora biti obdano z negorljivim materialom, prostor okoli kuriš?a mora biti o?iš?en, biti pa mora oddaljeno vsaj 50 metrov od gozda. Od pomembnih prometnih poti, ve?jih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiš?ijo vnetljive ali nevarne snovi, pa vsaj 100 m. Kuriš?e je treba zavarovati in nadzorovati ves ?as kurjenja, po kon?anem kurjenju pa pogasiti ogenj in žerjavico ter pokriti kuriš?e z negorljivim materialom. Bodite previdni, da bodo prazniki prijetni in pa varni!

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. aprila 2012)

Na vrh