Domov » Novice » Pričele so se poletne razprodaje

Pričele so se poletne razprodaje

razprodaje

Ta teden so se pri?ele poletne razprodaje obla?il in obutve. Na ptujski hulicah smo preverjali, kakšno je zanimanje zanje in kaj ljudje kupujejo. Trajanje razprodaj dolo?i prodajalec sam, a so lahko najve? 60 dni. V objavi o razprodaji so dolžni navesti podatke o vrsti blaga, odstotek znižanja in obdobje trajanja. Ozna?ena mora biti cena pred znižanjem in nova, znižana cena. Prvi dnevi so pokazali, da ljudje kar posegajo po razprodajah, saj imajo tako možnost kupiti želen izdelek po precej nižji ceni, vse manj pa jih je, ki bi kupovali nekaj, kar ne potrebujejo, samo zato ker je sedaj ceneje. Še vedno pa premalo poznamo svoje potrošniške pravice, zato bodimo previdni, kupujmo tisto, kar potrebujemo, predvsem pa preverimo, da je blago brezhibno. ?e ni posebej ozna?eno, da gre za blago z napako, imamo pravico do reklamacije, ?etudi je kupljeno v ?asu razprodaj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 11. julija 2013.)

Na vrh