Domov » Novice » Pričetek projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj«

Pričetek projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj«


V preteklem tednu so se na terenu pričela izvajati operativna dela v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj«.

Gre za izjemno pomemben projekt, saj bo izgrajenega kar 32,07 kilometra kanalizacijskega omrežja ter 16 črpališč, na območju investicije pa se bo izvedlo 698 priključkov na javno kanalizacijsko omrežje. Največ kanalizacijskega omrežja bo izgrajenega v Kicarju in Spodnjem Velovleku, kjer so se operativna dela v petek tudi začela.

Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Gre za območje, ki je v državnem programu opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami, tehničnimi in okoljskimi standardi.

Investicija je ocenjena na 9.3 MIO EUR brez DDV, od tega znaša vrednost sofinancerskega dela EU iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Ministrstva za okolje in prostor 6.5 MIO EUR, lastna sredstva Mestne občine Ptuj pa znašajo 2,9 MIO EUR.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. januarja 2021.)

Na vrh