Domov » Novice » Problematika drog v MO Ptuj

Problematika drog v MO Ptuj

marihuana

Kot smo v eni od naših prejšnjih kronik že poro?ali je Varnostni sosvet MO Ptuj na zadnji seji precej ?asa namenil tematiki uporabe nedovoljenih drog. Tudi v Sloveniji zaradi lahke dostopnosti in relativno nizke cene beležimo porast novih psihoaktivnih snovi in uporabo le-teh. Tako tudi Ptuj ni nobena svetla izjema. Po podatkih policije naj bi se število kršitev s tem v zvezi sicer zmanjšalo. Predstavnik LAS za prepre?evanje zasvojenosti v MO Ptuj Aleksander Solovjev je mnenja, da je statistika o raziskanosti odvisna od prisotnosti policistov na terenu, zato se s podatki o manj kršitvah težko strinja. Tudi direktor CID-a je bil mnenja, da na podlagi statisti?nih podatkov policije ne gre napa?no posploševati in si zatiskati o?i, da problema ni. Prisotni so se poenotili, da bo za odkrivanje in prepre?evanje preprodaje ter zlorabe drog potrebno tesnejše sodelovanje, vsaj evidentiranje in prijava suma preprodaje ali zlorabe. To lahko stori tudi sleherni ob?an na anonimni telefon, policisti pa bodo sume preverili in tudi ustrezno ukrepali.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. decembra 2013.)

 

Na vrh