Domov » Novice » Splošno » Problematika uživanja drog

Problematika uživanja drog

Uživanje drog je pere? problem današnje družbe, ?eprav si mnogi zatiskajo o?i. Gospodarska in finan?na kriza pa sta le še sol na bole?o rano te problematike. Zasvojenost je težja oblika psihofizi?ne odvisnosti od prekomernega uživanja drog. Zaradi spremenjene terminologije ne govorimo ve? o lahkih in težkih drogah, temve? le še o drogah. Podatke o tem, koliko je v Sloveniji odvisnikov je zelo težko pridobiti, zato tudi ni natan?ne številke. Zaradi Zakona o tajnosti in varnosti osebnih podatkov, razli?ne institucije med sabo ne morejo izmenjati statistike, zato so številke tako skrivnostne. In najbolj žalostno je to, da lahko ima težave nekdo iz naše bližnje okolice, pa mi za to ne vemo. Ptujski CSD se preko društva Ars Vitae tako trudi s tistimi posamezniki, kjer je odvisnost že prepoznana in imajo dogovorjeno zdravljenje. S samimi odvisniki delajo v društvu individualno, najtežja pa je ponovna vklju?itev v okolje. Prav zato bodo letos izvajali posebne delavnice s skupinami odvisnikov, ki so že bili na zdravljenju in potrebujejo reintegracijo. Na nas pa je, da nismo slepi in gluhi za stisko naših najbližjih in okolice. ?etudi sami ne moremo pomagati, lahko na težave opozorimo pristojne.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 11. avgusta 2012)

Na vrh