Domov » Novice » Splošno » Program javnih del za leto 2012

Program javnih del za leto 2012

Na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje so nedavno objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012. Preverili smo, koliko ljudi se bo lahko v program vklju?ilo na Obmo?ni službi Ptuj. Javno povabilo omogo?a sofinanciranje stroškov za izvajanje programov del pri neprofitnih delodajalcih. Za OS Ptuj je za leto 2012 namenjenih 897.600 evrov. Program javnih del se lahko izvaja na razli?nih podro?jih, za razli?ne programe. V letošnjem letu so ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se bodo lahko vklju?ile v program javnih del osebe, mlajše od 30 let, ki so zadnjih šest mesecev prijavljene na Zavodu kot brezposelne osebe in so prejemniki denarnega nadomestila ali denarne socialne pomo?i, osebe, starejše od 50 let, ki so zadnjih šest mesecev prijavljene na Zavodu kot brezposelne osebe in so prejemniki DN ali prejemniki DSP, dolgotrajno brezposelne osebe, ki so ve? kot 2 leti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, ipd. Vklju?enost v program traja leto dni, udeleženci pa prejmejo pla?ilo v razmerju odstotkov minimalne pla?e glede na stopnjo izobrazbe oziroma usposobljenosti.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. decembra 2011)

Na vrh