Domov » Novice » Projekt Oglednih kmetih

Projekt Oglednih kmetih

ogledne kmetije

V današnjem ?asu globalizacije in hitrega tempa si v svojem prostem ?asu ljudje vse bolj želimo vrniti k naravi, spoznavati delo na kmetijah, sodelovati, se u?iti in poizkušati dobrote kmetij. Po drugi strani pa so kupci postali vse bolj zahtevni – marsikdaj ne verjamejo, da je ponudba na tržnicah resni?no doma?a. Zaradi navedenih dejstev so v Znanstveno-raziskovalnem središ?u Bistra Ptuj v letu 2013 pri?eli s projektom ‘Oglednje kmetije – Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah se predstavi!’ Projekt je sofinanciran v okviru 6. javnega poziva ‘LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah’ za izvajanja lokalne razvojne strategije 2007-2013 za leto 2013-2014. Njihov prvi cilj je pove?anje prihodkov na kmetijah, ki se bodo vklju?ile v projekt. Namen oglednih kmetij je na eni strani dopolnitev obstoje?e prodajne ponudbe, saj kmetije z obiski turistov in obiskovalcev zaslužijo s prodajo doma?ih izdelkov na domu, na drugi strani pa je kmetija, ki na tržnici, dogodkih, sejmih in drugih prireditvah navede ‘obiš?ite nas tudi pri nas doma’ v o?eh potrošnikov z vidika prodaje doma?ih izdelkov bolj verodostojna. V mrežo je do zdaj vklju?enih 21 kmetij.

 

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. decembra 2013

 

Na vrh