Projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje – Petv
Domov » Novice » Projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje

Projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje


Mariborska razvojna agencija skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj ter Razvojno agencijo Slovenske gorice, d. o. o. objavlja dne 15. 12. 2020 Drugi javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Vsi zainteresirani lahko svoje vloge oddate do 22. januarja, kandidati pa morate izpolnjevati nekaj osnovnih pogojev.

– morate imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta.

– stalno ali začasno prebivališče v eni izmed občin Podravske regije.

– poravnane vse zapadle obveznosti do države.

– na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

– pogoj pa je tudi, da še niste bili vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. januarja 2021.)

Na vrh