Domov » Novice » Projekt rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko – Hodoš

Projekt rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko – Hodoš

Pragersko - Hodos
Leta 2006 se je pri?ela izdelava dokumentacije za razli?na dela na železniški progi Pragersko – Hodoš. Projekt rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko – Hodoš se je z razli?nimi deli na terenu pri?el v za?etku lanskega leta. Gre za trenutno najve?ji infrastrukturni projekt v Sloveniji, katerega skupna vrednost je kar 465 milijonov evrov. Osnovni namen projekta je pove?ati zmogljivost proge, omogo?iti elektri?no vleko, izboljšati kakovost storitev, zmanjšati vplive na okolje ter pove?ati varnost železniškega in cestnega prometa. Projekt rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko – Hodoš poteka po terminskem planu in bo predvidoma zaklju?en ob koncu leta 2015.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. avgusta 2014.)

Na vrh