Domov » Novice » Projekt TalentMagnet

Projekt TalentMagnet


TalentMagnet se je osredotočal na izboljšanje zmogljivosti mest za privabljanje in zadržanje mladih v lokalnih okoljih. Projekt se je izvajal v trinajstih državah v okviru programa Interreg Podonavje.

Na Ptuju so skozi celoten projekt vzpostavili dobro sodelovanje z mladimi. Na podlagi rešitev, podanih v akcijskem načrtu, so na ZRS Bistra Ptuj izvedli pilotno aktivnost, in sicer so v sodelovanju s podjetjem Javne službe Ptuj vzpostavili Prostor za mlade. Ta se nahaja na Ulici heroja Lacka 3 v centru mesta Ptuj. Z novimi prostori želijo mlade spodbuditi k delu v lokalnem prostoru in v nadaljnje preprečiti odhod mladih na delo iz domačih okolij.

TalentMagnet je prinesel uspešno sodelovanje med različnimi deležniki, ki so sodelovali v projektu. Ptuj je dobil nov Prostor za mlade, s katerim bo razpolagal Klub ptujskih študentov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. marca 2023.)

Na vrh