Domov » Novice » Proračun za leto 2013 bo izjemno skromen

Proračun za leto 2013 bo izjemno skromen

Na zadnji seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj so svetnice in svetniki obravnavali 13 to?k dnevnega reda. Odkar je bilo vodenje ptujske ob?ine zaupano županu ?elanu, je izmed desetih sprejetih prora?unov ta najbolj skromen od vseh in odraža realno stanje v državi. V ?asu priprave gradiva za mestne svetnice in svetnike so strani Vlade RS prejeli sporo?ilo o še dodatnem znižanju stroškov v višini 200.000 evrov, kar pa je še dodatna sol na rano potencialnih investicij. Prora?un vreden 27,5 MIO evrov je posamezne postavke precej oklestil, kar se bo odražalo prav pri investicijah. Svetniki so v ve?ini mnenja, da se v prora?unu odraža stanje krize in so zaskrbljeni. V prihodnjih 30 dneh sledi javna obravnava prora?una za leto 2013, kaj bo prinesla, pa bomo videli takrat. Dejstvo, ki je že sedaj kristalno jasno je, da bo prihodnje leto precej težko. Po besedah svetnika Krajnika bo treba prav zato ve? truda vložiti v iskanje investitorjev, saj na sredstva države ne bo možno ra?unati.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 25. oktobra 2012.)

Na vrh