Domov » Novice » Proračun za leto 2013 znaša 31,2 milijonov evrov

Proračun za leto 2013 znaša 31,2 milijonov evrov

proracun 2013

Na zadnji seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj v letošnjem letu so svetnice in svetniki obravnavali dopolnjen predlog odloka o prora?unu za leto 2013. Dopolnjen odlok prora?una je višji in znaša 31,2 MIO evrov, kar je za 1,6 MIO evrov ve? od predloga in je posledica povišanja investicijskih dohodkov. V prora?un so vnesli kar nekaj novosti, ki so bile upoštevane na podlagi kar šestinšestdesetih pobud ob?anov, svetnikov in svetniških skupin. Po dve uri dolgi razpravi so svetnice in svetniki z ve?ino glasov dopolnjen prora?un sprejeli, mnenja pa so razli?na. Nekateri mnenja, da je zastavljen preve? optimisti?no, da bi moral biti bolj strateško naravnan, drugi pa, da je odraz realnega stanja v državi. Župan je pred samim sprejetjem pojasnil dejstvo, da se lokalna samouprava že lep ?as ne razvija ve? po željah ob?anov, temve? je bolj z zakoni zapisan diktat. Le upamo lahko, da bo neko? kaj druga?e.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. decembra 2012.)

Na vrh