Domov » Novice » Prošnja za sofinanciranje programa Mostovi

Prošnja za sofinanciranje programa Mostovi

ars vitae mostovi

Na zadnji seji Kolegija županov Spodnjega Podravja je Društvo Ars Vitae predstavilo problematiko odvisnosti od nedovoljenih drog, na župane pa so se pristojni obrnili s prošnjo po sofinanciranju programa Mostovi. Program Mostovi je edini program na obmo?ju UE Ptuj, ki pomaga reševati problematiko odvisnosti, tako odvisnikov, kot tudi njihovih svojcev. Za tiste odvisnike, ki so zaklju?ili visokopražne programe zdravljenja je izjemnega pomena pomo? pri reintegraciji. Veliko pozornost posve?ajo tudi svojcem zasvojenih, s katerimi delajo individualno in pa v skupini za samopomo?. Po podatkih društva Ars Vitae, je od leta 2008 21 njihovih uporabnikov, ki so ob njihovi pomo?i vzpostavili abstinenco, spremenilo svoj na?in življenja ter se uspešno vklju?ilo v družbo kot odgovorni in produktivni ?lani lokalne skupnosti. Prav zato so na župane naslovili prošnjo, da program podprejo, saj odvisnik ni le problem posamezne družine, temve? celotne družbe.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. aprila 2013.)

Na vrh