Domov » Novice » Splošno » Prostore za prosti čas so dijaki uredili sami

Prostore za prosti čas so dijaki uredili sami

Letošnji Domski dan ptujskega dijaškega doma je potekal v znamenju odprtja novih prostorov za prosti ?as. Sredstva zanje so zbrali s prodajo slik, ve?ino del pa so vzgojitelji, dijaki in u?enci opravili sami.

V zadnjih nekaj letih se število dijakov, ki med tednom bivajo v dijaškem domu zmanjšuje. Nezapolnjene sobe zato namenijo razli?nim drugim aktivnostim. Popotnica v novo šolsko leto so novi prostori za kakovostno preživljanje prostega ?asa. Pri urejanju so sodelovali tako vzgojitelji kot dijaki.

Bivanje u?encev in dijakov v ptujskem dijaškem domu ima veliko prednosti. Na voljo so jim brezpla?ne inštrukcije, internetni priklju?ek v vsaki sobi, mnoge interesne dejavnosti, uporaba fitnesa in mnoge druge. Kljub za?etku šolskega leta, se lahko še zmeraj odlo?ite za bivanje v njem. Sicer pa so vrata ptujskega dijaškega doma za nove stanovalce odprta vsak dan v letu.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika dne 4. oktober 2011.

Na vrh