Domov » Novice » Splošno » Prostorska stiska Območnega združenja Rdečega križa Ptuj

Prostorska stiska Območnega združenja Rdečega križa Ptuj

Obmo?no združenje Rde?ega križa Ptuj se soo?a s prostorsko stisko zaradi pomanjkanja prostorov, kjer bi skladiš?ili prepotrebne pakete in obla?ila za tiste, ki potrebujejo pomo?. Preverili smo, zakaj je temu tako, kako dale? je reševanje problema in kakšne rešitve so na vidiku. Pri?etek obnove gasilskega doma Ptuj ter idejne zasnove segajo že v leto 2008. Po besedah Vrban?i?a so odgovorni takrat povabili predstavnike Rde?ega križa Ptuj, da podajo potrebe po pisarniških in skladiš?nih prostorih. Na ve? sestankih so izrazili potrebo le po dveh pisarnah, da pa bodo skladiš?ne prostore pridobili na drugih lokacijah. Problem se je pojavil, ko so zahtevali prostor, ki so ga Rde?emu križu dotlej dajali v najem, sami pa ga pri svojem delovanju prav tako potrebujejo. Cafutova pravi, da so z za?etkom obnove gasilskega doma bili pripravljeni na izgubo prostora, a da jim je bil obljubljen nadomestni prostor. Ker je kriza naredila svoje, so potrebe po pomo?i vse ve?je, s tem posledi?no pa ve?ji skladiš?ni prostori, je ena izmed rešitev, ki so na vidiku tudi v izgradnji prizidka k obstoje?emu gasilskemu domu. Obe strani sta se reševanja problema lotili konstruktivno, sestajata se vsaka dva tedna in na zadnjem sestanku so o tej rešitvi s prizidkom že govorili. Upamo, da bodo situacijo rešili kratkem. Oboji namre? delujejo v istih prostorih in kar je še pomembneje, oboji pomagajo ljudem.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. junija 2011.

Na vrh