Domov » Novice » Splošno » Ptuj, "Mladim prijazna občina"

Ptuj, "Mladim prijazna občina"

Na zadnji seji Mestnega sveta je svetnik Miran Meško dal pisno pobudo, da bi MO Ptuj pristopila k aktivnostim za pridobitev certifikata „Mladim prijazna ob?ina“. Za pobudo so se v svetniški skupini SD odlo?ili, saj se je družbeni položaj mladih v zadnjih letih precej poslabšal. Pove?ala se je stopnja brezposelnosti med mladimi, nestalne in in manj kakovostne oblike zaposlovanja pa so žal vse pogostejše. Mladi so vse bolj odvisni od svojih staršev, kar ne prinaša pozitivnih u?inkov ne njim, ne državi. Naloga lokalne oblasti je po mnenju ptujskih SD, da zagotovijo prostor, v katerem bodo mladi lahko razvijali svoje kompetence in veš?ine. V MO Ptuj pobudo ocenjujejo kot pozitivno. Ta pobuda bo MO Ptuj v naslednjih štirih letih zavezovala k zagotavljanju enakega standarda mladine na Ptuju kot v lanskem letu.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. maja 2012)

Na vrh